الماس ارغوان آسیا

  • مدیر - عبدالمنعم عامری
  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - پ. 238 - ط. دوم - واحد 7