ولی عصر سرچشمه - خیریه

  • مدیر - خانبره
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - نرسیده به چهارراه سرچشمه - ک. سجادی - ک.پ : 1117669311
  • ،
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

مستقرها :

ولی عصر سرچشمه - خیریه - آزمایشگاه تشخیص طبی
ارزیابی