دکتر عصمت قانعی

  • مدیر - عصمت قانعی
  • تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بیمارستان شهدای تجریش - ک.پ : 1989934148