کارخانه دودمان

  • مدیر - ضرابی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت پنجم - خ. میثم