بانک قوامین - شعبه تفت - کد 19373

  • یزد - تفت - م. امام خمینی - روبروی سه راه 7 تیر