بانک ملی - شعبه آفریقا - کد 966

  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - نبش خیابان ناهید شرقی - جنب بیمه مرکزی - ک.پ : 1915713113
  • ،