بانک قوامین - شعبه میبد - کد 19287

  • یزد - میبد - امام خمینی - روبروی سه راه 7 تیر
  • ،