عبدالهی

  • مدیر - علی عبدالهی
  • تهران - منطقه 16 - فداییان اسلام - بنگاه فهیم نیا - پ. 9 و 8 - ک.پ : 1185833343
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی