آزادی

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - شهرک آزادی - خ. گلستان - م. امام رضا - خ. مقبلی نجات