کارخانه البرز

  • قزوین - آبیک - نرسیده به نیروگاه رجایی - کیلومتر 30
کلمات کلیدی :

جوجه

|

جوجه کشی

|

جوجه یک روزه

ارزیابی