دکتر صفا صفامحدث خالصی

  • مدیر - صفا محدث خالصی
  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - بین خیابان دامپزشکی و آذربایجان - بیمارستان لولاگر - ک.پ : 1345943159
  • ،
کلمات کلیدی :

دندانپزشک

|

دندان پزشک

ارزیابی