پاسگاه مطهری

  • خراسان رضوی - مشهد - جاده مشهد فریمان - سه راه سنگ بست - جاده فرعی سرخس - ایستگاه راه آهن شهید مطهری
کلمات کلیدی :

پلیس راه آهن

ارزیابی