بانک قوامین - شعبه 17 شهریور یزد - کد 19019

  • یزد - یزد - بلوار 17 شهریور - جنب سازمان صنعت معدن و تجارت