بانک قوامین - شعبه دیر - کد 23353

  • بوشهر - دیر - بندر دیر - بلوار بهشتی - جنب دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا
  • ،