دکتر حسن جلالی

  • تهران - منطقه 19 - شهرک شریعتی - خ. صمدی - خ. ابوریحان - پ. 5 - ط. اول - ک.پ : 1894733553
مستقردر :

بیمارستان اقبال - بیمارستان
بیمارستان مفرح - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی