دکتر ایرج هنربخش

  • مدیر - ایرج هنربخش
  • تهران - منطقه 11 - انقلاب - خ. برادران مظفر (صبای جنوبی) - بیمارستان مداین - ک.پ : 1315853635
  • ،