قرارگاه مهندسی و پشتیبانی صنایع منطقه پارچین

  • مدیر - امیر سرهنگ طوری
  • پاکدشت - بزرگراه امام رضا - کیلومتر 20 - جاده اختصاصی پارچین - ک.پ : 33916
ارزیابی