ثامن الائمه - شعبه سجاد - کد 49

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار سجاد - روبروی مسجد سجاد
  • ،