بانک قوامین - شعبه شهر قدس کرج - کد 21445

  • شهر قدس (قلعه حسنخان) - امام خمینی - جنب مسجد جامع - ک.پ : 37541
  • ، ،