شریعتی

  • مدیر - مجید شریعتی
  • تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - خ. صوراسرافیل - پاساژ باقریان - ط. زیر همکف - واحد 8 - ک.پ : 1114838885
  • ،
ارزیابی