بانک قوامین - شعبه پاسداران مینودشت - کد 28115

  • گلستان - مینودشت - سیدمصطفی خمینی - جنب بانک ملت
  • ،