جردن

  • مدیر - علی - احمد مسعودی - احمدزاده
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. گلفام - جنب پاساژ امیر - ک.پ : 1915673591
  • ،