فردیس

  • لرستان - خرم آباد - جاده الشتر - کیلومتر 4 - روبروی پادگان حمزه
  • ،