آمیتس شرق (سنگ شناسی و تحقیقات مواد معدنی)

  • مدیر - شاهین پورمند
  • خراسان رضوی - مشهد - رضاشهر - خ. خاقانی 6 - پ. 135