پرشیا

  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نبش خیابان پانزدهم
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی