شرکت شالوده آب

  • مدیرعامل - مهران نیکزاد
  • تهران - منطقه 8 - کرمان جنوبی - جنب بازار روز کرمان - خ. رحمتی شرقی - پ. 11 - واحد 1 - ک.پ : 1635716118