احمد برادران مختاری

  • مدیر - احمد مختاری
  • شهر ری - شمس آباد - بزرگراه خلیج فارس (تهران قم) - بعد از شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار امام خمینی - بریدگی دوم - ک. صبا
  • ،
ارزیابی