دکتر سیدابوالفضل افجه ای

  • مدیر - سیدابوالفضل افجه ای
  • تهران - منطقه 15 - شوش شرقی - خ. شهرزاد - بیمارستان مهدیه - ک.پ : 11847
  • ،