جمشیدی - سازمان ملی جوانان

  • آذربایجان غربی - ارومیه - خیام - جنب داروخانه دکتر فتاح پور - پ. 34