دکتر سیمین حایری

  • مدیر - سیمین حایری
  • تهران - منطقه 15 - شوش شرقی - خ. شهرزاد - بیمارستان مهدیه - ک.پ : 11858
  • ،