دکتر آزیتا امانتکار

  • مدیر - آزیتا امانتکار
  • تهران - منطقه 15 - شوش شرقی - خ. شهرزاد - بیمارستان مهدیه - ک.پ : 11858
  • ،
مستقردر :

بیمارستان مهدیه - تامین اجتماعی - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی