دکتر شهلا ساسانی باستانی

  • مدیر - شهلا ساسانی باستانی
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. خاقانی - نبش خیابان عطاری مقدم - بیمارستان جواهری - ک.پ : 1916894383