بانک ایران زمین - شعبه مشهد - کد 801

  • خراسان رضوی - مشهد - امام خمینی - نرسیده به چهارراه لشگر