ولی عصر - خیریه

  • مدیر - سیدمصطفی صفوی
  • تهران - منطقه 14 - نبرد - چهارراه ششم بهمن - بین فرزانه و ائمه اطهار - جنب مسجد جعفری
  • ،
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

ارزیابی