دکتر رضا متقی

  • مدیر - رضا متقی
  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - تقاطع وصال شیرازی - بیمارستان آریا - ک.پ : 1416633111
  • ،