پارس

  • مدیر - نوراله سمیعی ظفرقندی
  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) شرقی - تقاطع 20 متری خاور - پ. 304 - ک.پ : 1651855181