دکتر تورک گشتاسبی

  • مدیر - تورک گشتاسبی
  • تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - نرسیده به خیابان شریعتی - پ. 5 - ط. دوم - ک.پ : 1567616931
مستقردر :

ونک - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی