دکتر محمدعلی پورکریمی

  • تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - م. شعاع - پ. 81 - ط. اول - ک.پ : 1589643131
مستقردر :

بیمارستان پارس - بیمارستان
بیمارستان توس - بیمارستان
بیمارستان رجایی - بیمارستان تخصصی قلب و عروق
ارزیابی