فیات

  • مدیر - سامسون مسیحی زهرابی
  • تهران - منطقه 8 - نارمک - خ. مسیل باختر - روبروی پارک زرکش - پ. 208 - ک.پ : 1645988181