شهرداری منطقه 20 - معاونت مالی و اقتصاد شهری

  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - م. شهرداری - جنب دادسرا - ساختمان شهرداری - ط. اول
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 20 - مناطق و نواحی شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 20 - واحد موتوری سبک - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی