فرصت های شغلی - وزارت کار و امور اجتماعی

  • مدیر - حسین ذاکر
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. فرصت شیرازی - پ. 37 - ک.پ : 1418838183