شرکت شیلات

  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - خ. 17 شهریور - سردخانه مرکزی شیلات - ک.پ : 1371854664