شهرداری منطقه 20 - واحد بازیافت

  • تهران - منطقه 15 - دولت آباد - فلکه اول - خ. دهخدا - ساختمان شماره 4 شهرداری - طبقه همکف
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی