منطقه 8 مخابراتی - قدس

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی خیابان چهاردهم - جنب کوی دانشگاه
  • ،