کارخانه ماشین بتن برج

  • مدیر - آراکل آراکلیان
  • تهران - منطقه صنعتی خرمدشت - بلوار اصلی - خ. اول شرقی - نبش خیابان هفتم - پ. 36
ارزیابی