بانک ملی - شعبه امیرآباد - کد 128

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - نرسیده به خیابان فرصت شیرازی - ک.پ : 1418945633
  • ،