نوظهور (نرمه)

  • مدیر - محمدی
  • تهران - منطقه 9 - جاده قدیم کرج - جنب شرکت گوشتیران
  • ،