بیمارستان 505 ارتش

  • تهران - منطقه 1 - بزرگراه ارتش - بلوار اوشان - خ. هاشمی - ک.پ : 1956944141
کلمات کلیدی :

بیمارستان

مستقرها :

ارزیابی