دکتر علی اکبر ولایتی

  • مدیر - علی اکبر ولایتی
  • تهران - منطقه 1 - پورابتهاج (دارآباد) - نرسیده به میدان دارآباد - بیمارستان مسیح دانشوری - ک.پ : 1956944413