دکتر پرویز واحدی

  • مدیر - پرویز واحدی
  • تهران - منطقه 1 - پورابتهاج (دارآباد) - نرسیده به میدان دارآباد - بیمارستان مسیح دانشوری - ک.پ : 19569